آرماکونومبانک نتایج سال 2022 را با افزایش چشمگیر شاخص های کلیدی خلاصه کرد

67


آرم اکونومبانک نتایج سال 2022 را با افزایش چشمگیر شاخص های اصلی خلاصه کرد و همانطور که این بانک خاطرنشان کرد، بر اساس نتایج مالی سال 2022، آرم اکونومبانک ثبت کرد:

✔ افزایش 13.7 درصدی دارایی ها به مبلغ 409.3 میلیارد تومان

✔ افزایش 17.4 درصدی وام و نقل و انتقال به مشتریان به مبلغ 259.4 میلیارد تومان

✔ افزایش 13.8 درصدی بدهی های بانک به مبلغ 360.2 میلیارد تومان.

✔ افزایش 14.9 درصدی بدهی به مشتریان به مبلغ 156.2 میلیارد تومان

✔ افزایش 13.6 درصدی کل سرمایه به مبلغ 49.1 میلیارد تومان

سود بانک نسبت به سال قبل ۲.۴ برابر افزایش یافت و به بیش از ۷ میلیارد تومان رسید. این بانک با کیفیت بالای سبد اعتباری خود همچنان در سیستم متمایز است. وام های مشکل دار در سال 2022 آرتاک اراکلیان، سرپرست مدیر اجرایی در سخنانی گفت: در پایان سال، آنها تنها 1.5 درصد از پرتفوی را تشکیل می دادند.

Source link