سعی می کردم هیجانم را کنترل کنم تا صدایم نلرزد، اما نشد.» Lilit Hovhannisyan – اخبار ارمنستان

118


لیلیت هوانیسیان خواننده با انتشار عکس هایی از این کنسرت در صفحه اینستاگرام خود نوشت: “در کنسرت چندین بار سعی کردم هیجانم را کنترل کنم تا صدایم بلرزد اما نشد، برای من خوشحالی بزرگی است که در محاصره هزاران نفر از هموطنانم هستم و برای آنها آواز می خوانم. آنها.”

Source link