آرم اکونومبانک تخصیص منظم سهام را انجام می دهد

84


اکونومبانک ارمنستان یک پیشنهاد منظم برای تخصیص سهام ارائه می دهد. تعداد 454546 سهم عادی به ارزش اسمی هر کدام 2080 درام (ارزش بازار: 4400 درام)، حجم کل اوراق بهادار به ارزش اسمی 945455680 تومان (ارزش بازار: 2000002400 درام) منتشر شد.

سیاست پرداخت سود بانکی با در نظر گرفتن حداکثری خواسته های سهامداران بانک، تضمین توسعه کارآمد بانک است که باز هم به منافع سهامداران کمک می کند. این بانک در 20 سال گذشته 18 بار به سهامداران خود سود سهام پرداخت کرده است.

لازم به ذکر است که سهامدار شدن نه تنها فرصتی برای دریافت سود سالیانه، بلکه مشارکت در مدیریت بانک از طریق رای گیری و مشارکت در اجرای تعدادی از پروژه ها را فراهم می کند.

اعتمادی که در آرماکونومبانک ایجاد شده است، نشان از جانمایی موفقیت آمیز سهامی است که در سال های گذشته به یک سنت تبدیل شده است و تعداد سهامداران رو به رشد که تعداد آنها در حال حاضر حدود 6300 نفر است.

سهام را می توان از 54 شعبه بانک فعال در شهر و مناطق ایروان خریداری کرد.

دوره برنامه ریزی شده عرضه عمومی: 22/07/2023. j 09:00-31/10/2023 j ساعت 16:00

این اعلامیه در تاریخ 1392/07/06 توسط بانک مرکزی به ثبت رسیده و در قسمت «مالکین» در قسمت «مالکین» وب سایت بانک منتشر شده است.https://www.aeb.am/uploads/azdagir_bajnetoms.pdf) و در دفتر مرکزی Armeconombank، ج. ایروان، در امیریان 23/1.

—————-

* خرید سهام نیز مانند هر ابزار مالی، خطرات خاصی را به دلیل تغییرات در ارزش دفتری (بازار) به همراه دارد. این ریسک به لطف سازوکارهای مدیریت ریسک موثر اجرا شده در بانک به حداقل می رسد.

Source link