به گفته ساکنان، کارخانه یراسخ به مکان دیگری منتقل شده است، شرکت ساختمانی در حال پاسخگویی است

33

کارخانه متالورژی اراش کار ساخت و ساز متوقف شده است، نگهبان و مردم ساکن در اطراف به “آزاتوتیان” گفتند که مدت زیادی است که ساخت و ساز در اینجا انجام نشده است.

ساکنان مدعی شدند 10 روز پیش با حضور ناظران اتحادیه اروپا تجهیزات ساختمانی از محوطه کارخانه خارج می شد. به «آزت» گفتند که کارخانه به مکان دیگری در آرارات منتقل شد.

شرکت «جی تی بی» که در حال ساخت کارخانه متالورژی است، امروز به رسانه ها اعلام کرد که هیچ چیزی جابه جا، تعلیق یا متوقف نشده است. در این پیام آمده است: «اراشخ قطعا ادامه خود را خواهد داشت، همانطور که برنامه ریزی و برنامه ریزی شده تنها یکی از مراحل تولید است».

هیئت نظارت اتحادیه اروپا در ارمنستان اوایل امروز در X (توئیتر سابق) اطلاع داد که حضور آنها انتقال امن تجهیزات را به مکان دیگری در آینده تسهیل می کند. اتحادیه اروپا ویرایش کرد این بیانیه

در بیانیه ویرایش شده آمده است: «هیات نظارت اتحادیه اروپا به طور منظم در بخش یراسخ، از جمله کارخانه ذوب فلز، گشت زنی می کند تا هرگونه تحولات امنیتی و نظامی را مشاهده کند.

کار ساخت این کارخانه از حدود نیم سال پیش آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال به اتمام برسد. باکو به طور منظم گزارش ها، که این پروژه امنیت زیست محیطی منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند آب های اراکس را آلوده کند. طرف آذربایجانی مرتب به سمت کارخانه تیراندازی می کند. حتی دو سازنده بر اثر تیراندازی مجروح شدند تجهیزات ساختمانی آسیب دیده است. ادعای باکو در مورد بهره برداری از کارخانه متالورژی ایروان آن را غیر منطقی می داند. باکو رسماً از ایروان درخواست تجدید نظر کرده استبا تقاضای توقف ساخت کارخانه یراسخ.Source link