از شما می خواهیم در شبکه های اجتماعی مسائل مربوط به امنیت کشور و ارتش را تلفنی مطرح نکنید. ستاد اطلاع رسانی آرتساخ

21


ستاد اطلاع رسانی آرتساخ با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست در شبکه های اجتماعی و مکالمات تلفنی مسائل مربوط به امنیت کشور و ارتش را مطرح نکنند.

« هموطنان عزیز

در صورت تغییر وضعیت در خط تماس، ستاد خبری وزارت دفاع بلافاصله مراتب را به اطلاع عموم خواهد رساند. از شما می خواهیم در شبکه های اجتماعی و مکالمات تلفنی مسائل مربوط به امنیت کشور و ارتش را مطرح نکنید زیرا با این کار می توانید به توان دفاعی جمهوری آرتساخ آسیب وارد کنید.

در این بیانیه آمده است: ما خواستار خویشتن داری هستیم و فقط اخبار رسمی را دنبال می کنیم.

Source link