بیانیه وزارت دفاع آرشاخ روزنامه نگار

34


در ارتباط با تحرکات و تجمعات انجام شده توسط نیروهای مسلح آذربایجان، حالات نگران کننده خاصی در بین جمعیت جمهوری آرتساخ وجود دارد.

در همین راستا به اطلاع شما می رساند که نیروهای مسلح جمهوری آرتساخ وضعیت را به صورت شبانه روزی رصد می کند و در صورت بروز هر گونه تحول چشمگیر بلافاصله به اطلاع عموم می رساند.

در شرایط فعلی انتشار اطلاعات تایید نشده به هیچ وجه به توان دفاعی کشورمان کمکی نمی کند. همچنین لازم است در نظر داشته باشید که خدمات ویژه متخاصم در درجه اول به ایجاد حالات وحشتناک علاقه مند هستند. از شما می خواهیم که اخبار رسمی را دنبال کنید.

Source link