میرزویان 18 تا 24 سپتامبر در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت می کند.

25


آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد. آنی بدلیان، سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه ایکس خود این خبر را اعلام کرد.

این نشست در تاریخ 18 تا 24 سپتامبر در نیویورک برگزار می شود.

تعدادی نشست با مقامات سازمان ملل و شرکای کشورهای مختلف برنامه ریزی شده است.

Source link