#ایرانیان_ارمنستان

22


#ایرانیان_ارمنستان


#اپلیکیشن

✳️ قابل توجه هموطنان ساکن #ایروان
🔴 پرواز های خود را پیگیری کنید
🔹 اپلیکیشن فرودگاه zvartnots
✅ به سه زبان ارمنی، انگلیسی،روسی
🔴 برای دانلود اندروید کلیک کنید👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aero.zvartnots

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia