در 26 آوریل در ریگا، لتونی و در 27 آوریل در ویلنیوس، لیتوانی H…

24


🇱🇻 🇱🇹 در 26 آوریل در شهر ریگا، لتونی و در 27 آوریل در شهر ویلنیوس، لیتوانی، کمیته گردشگری جمهوری ارمنستان یک RoadShow توریستی به نمایندگی از ارمنستان برگزار می کند.

🎪هدف از این رویداد افزایش شناخت ارمنستان در بازار بالتیک، ایجاد ارتباطات جدید با شرکت های بخش گردشگری بالتیک است که به افزایش جریان گردشگران از کشورهای بالتیک به ارمنستان کمک می کند.

📌:داده‌های شما جمع‌آوری می‌شود و در اختیار اپراتورهای تور و عوامل فعال در بیش از 100 کشور بالتیک شرکت‌کننده در این رویداد قرار می‌گیرد.

‼️لطفا تمام مشخصات خود را به صورت دقیق به زبان انگلیسی وارد کنید.

🔗کاربرد: https://form.jotform.com/230963519317460


View Source