دسترسی سازمان های بین المللی در قره باغ کوهستانی باید بدون هیچ مانعی تضمین شود. نماینده ژاپن در سازمان ملل

28


حل و فصل مناقشه قره باغ برای توسعه بیشتر منطقه قفقاز بسیار مهم است. به گزارش «ارمنپرس»، نماینده ژاپن در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت قره باغ کوهستانی چنین اعتقادی را ابراز کرد.

وی خاطرنشان کرد: ژاپن نسبت به عملیات نظامی آذربایجان در قره باغ کوهستانی در 19 سپتامبر ابراز نگرانی عمیق کرد و از آذربایجان خواست فورا آنها را متوقف کند.

هر گونه تلاش یکجانبه برای حل وضعیت قره باغ غیرقابل قبول است. در 20 سپتامبر، توافقی در مورد توقف درگیری ها حاصل شد. اگرچه رویارویی نظامی متوقف شده است، اما وضعیت همچنان متزلزل است. نماینده ژاپن در شورای امنیت گفت: شورای امنیت سازمان ملل باید به نظارت بر اوضاع ادامه دهد تا تأثیر مثبتی بر رویدادها داشته باشد.

به گفته وی، شورای امنیت باید به رسیدگی به وضعیت انسانی در قره باغ کوهستانی ادامه دهد. حفاظت از جان و ایمنی ساکنان به ویژه گروه های آسیب پذیر: افراد مبتلا به بیماری های مزمن، سالمندان، زنان و کودکان باید تضمین شود. بر این اساس، دسترسی بشردوستانه برای سازمان های بین المللی در NK باید بدون مانع تضمین شود، نیازهای مردم محلی باید برآورده شود.

حل مناقشه برای توسعه بیشتر منطقه قفقاز بسیار مهم است. گفتگو بین احزاب حیاتی است. نماینده ژاپن در شورای امنیت سازمان ملل گفت: ژاپن همه طرف ها را به حل مسالمت آمیز می خواهد.

Source link