32 ساعت پس از آتش بس، باکو اجازه نمی دهد اجساد بسیاری از سربازان و غیرنظامیان ما را بگیرند. آرتاک بیگلریان

37


32 ساعت پس از آتش بس، باکو به طرف آرتساخ اجازه نمی دهد اجساد بسیاری از سربازان و غیرنظامیان ما را تحت کنترل خود درآورد. آرتاک بیگلاریان، مشاور رئیس جمهور آرتساخ در صفحه ایکس خود در این باره نوشت.

«البته اگر آذربایجانی ها این فرصت را به آنها می دادند، مجروحان زیادی می توانستند زنده بمانند. او می‌نویسد که این نمونه‌ای واضح از رویکرد «بشر دوستانه» آنهاست.

Source link