کانال های رژیم باکو در شبکه های اجتماعی 500 دلار برای سر بریده کودکان آرتساخ (قره باغ) پیشنهاد می کنند!

50

کانال های رژیم باکو در شبکه های اجتماعی 500 دلار برای سر بریده کودکان آرتساخ (قره باغ) پیشنهاد می کنند!


سپاه سایبری پاسداران👇🏻
☑️ @SEPAHCYBERY