“مقاومت کرد، تحمل کرد، جنگید”. توما پطروسیان در مورد مردم آرتساخ

51

تامارا پطروسیان بازیگر، مجری تومان، عکس هایی از آرتساخ را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که با آن نوشت: «هیچ کس، هیچ کس فقط نرفت، نرفت، زمین را به خودش سپرد. مقاومت کرد، تحمل کرد، مبارزه کرد، جنگید. و نگو شکست مال ما نیست، مال ما متفاوت است، مال ما یک نوع است. کوه زاده، نفس کوه، بی وقفه، تسلیم ناپذیر، فداکار به جنگل ها، زمین را با آغوش باز در آغوش گرفته، ریشه را تبدیل به عشق، نگاه و تلاش تا آخر، زنده کردن، زیستن، جنگیدن، پاداش دادن. ما اینجا هستیم. دردمان را تحمل می کنم. و هر کاری انجام شده، همه چیز تحمل شده است، هر چیزی که جنگیده است، باز خواهد گشت. گونه این گونه است، باز خواهد گشت. بچه های عزیز… خدای عزیز.”

 

 
 
 
مشاهده این پست در اینستاگرام:

پست به اشتراک گذاشته شده توسط Tert.am Life (@tert.am.life)

Source link