به گزارش رسانه های گروهی ترکیه، آذربایجان خواهان غرامت 100 میلیارد دلاری از ارمنستان است

81
سیاست

به گزارش رسانه های گروهی ترکیه، آذربایجان خواهان غرامت 100 میلیارد دلاری از ارمنستان است

در رسانه های طرفدار دولت ترکیه، «ارمنستان اکنون عقب نشینی کرده است. مقاله ای منتشر شد که «آذربایجان 100 میلیارد دلار برای صلح می خواهد». او در این باره می نویسد Ermenihaber.

به «منابع موثق» آنها اشاره شده و خاطرنشان می شود که در میان شروط صلح پیشنهادی آذربایجان به ارمنستان، «مسئله غرامت» جایگاه کلیدی را به خود اختصاص داده است.

به نوشته این نشریه، آذربایجان خواهان غرامت 100 میلیارد دلاری برای ادعای اشغال قره باغ کوهستانی به مدت 30 سال است.

خاطرنشان می شود در صورت عدم پرداخت غرامت مذکور، ارمنستان ملزم به بازگرداندن کل منطقه زنگزور و اطراف دریاچه گوکچه (دریاچه سوانا) به آذربایجان خواهد بود.

Source link