روزنامه نگاران مختلف بین المللی اجازه ندارند در گوریس مصاحبه کنند، به بیمارستان بروند و با مجروحان ارتباط برقرار کنند. Nazeni Hovhannisyan – اخبار ارمنستان

51


نازنی هوانیسیان مجری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به فعالیت خبرنگاران بین المللی اشاره کرد.
روزنامه‌نگاران مختلف بین‌المللی در گوریس اجازه ندارند همگام‌سازی کنند، مانع می‌شوند، اجازه ندارند به بیمارستان‌ها بروند و با مجروحان ارتباط برقرار کنند. آنها منحرف می شوند، به سمت دیگری هدایت می شوند، گویی همه چیز “عادی” است. کسانی که به این صندلی ها چسبیده اند، روزی جواب این همه نفرت نسبت به ملت خود و حمایت از نسل کشی را خواهند داد. قسم میخورم: چه مادری برایشان آورده است…» نوشت.

Source link