سفارت ارمنستان در گرجستان اطلاعات مربوط به اسکان احتمالی ارمنی هایی که از آرتساخ به سایر نقاط خارج از ارمنستان مهاجرت کرده اند را تکذیب کرد.

40


سفارت ارمنستان در گرجستان گزارش داد:

اطلاعات نادرست در حوزه شبکه های اجتماعی گرجستان در مورد اهداف احتمالی اسکان مجدد ارامنه ای که در نتیجه حمله نظامی اخیر آذربایجان به قره باغ کوهستانی به ارمنستان منتقل شده اند، دست به دست می شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان این گونه اخبار جعلی را تکذیب می کند و گمانه زنی های ارزان و گسترده آنها را در این زمینه به ویژه در این زمان دشوار برای قره باغ کوهستانی و مردم ارمنستان محکوم می کند.

Source link