نوزادی در صف پل هاکاری به دنیا آمد. لیوکا – اخبار ارمنستان

50


ارمنی‌های آرتساخ آواره‌شده از آرتساخ ساعت‌ها را در ترافیک می‌گذرانند و بزرگراه استپاانکرت-گوریس پر بار است.

لیوکا خواننده رپ اهل آرتساخ با انتشار عکسی از تولد فرزندی در این دوران خبر داد.

«یک نوزاد در صف پل هاکاری به دنیا آمد. این پسر پدر است. پاها قطع شده، اما امید و ایمان جایش است. لیوکا در کنار عکس مشترک نوشت: خدا حفظت کنه.

Source link