وندالیسم خارج از کلیسای سنت استفان در واترتاون به عنوان جنایت نفرت تلقی می شود

42


واترتون – روز یکشنبه، 24 سپتامبر، اعضای کلیسای حواری ارمنی سنت استفان یک یادداشت ناراحت کننده در بولتن بیرونی کلیسا پیدا کردند. روی یادداشت نوشته شده بود «آرتساخ مرده، قره باغ آذربایجان است».

پلیس واترتاون در حال بررسی است.

با توجه به رسانه های اجتماعی کلیسا، «اداره پلیس واترتاون با این موضوع به عنوان جنایت نفرت برخورد می کند. آنها تابلو را برای بررسی مدارک گرفته اند و فیلم دوربین های امنیتی کلیسا را ​​مشاهده خواهند کرد. پلیس همچنین حضور خود را در محوطه کلیسا و مدرسه به ویژه در ساعات مدرسه افزایش خواهد داد. همچنین کادری از داوطلبان در حین خروج و تحویل مدرسه در اطراف مدرسه حضور خواهند داشت. نفرت نسبت به ارامنه همه جا هست. هوشیار باشید. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این امر مانع مبارزه ما برای بقا و عدالت شود.»

Source link