🚨طبق اطلاعیه سفارت آمریکا در ایروان، سناتور گری پیترز و هیئت همراه وی برای دیدار با مقامات ایروان و بازدید از سیونیک، راهی ارمنستان شده‌اند.

34

🚨طبق اطلاعیه سفارت آمریکا در ایروان، سناتور گری پیترز و هیئت همراه وی برای دیدار با مقامات ایروان و بازدید از سیونیک، راهی ارمنستان شده‌اند.


🆔️ @Ir_Azariha