#فوری-

22


#فوری-


منابع نزدیک به «ارتش ملی سوریه» که تحت حمایت ترکیه قرار دارد، از روند جدید استخدام مزدور برای اعزام به جمهوری باکو خبر داده‌اند.

🆔 @IR_Azariha